قیمت روز

قیمت مواد اولیه؛ چهارشنبه ۶ اسفندماه

قیمت مواد اولیه؛ چهارشنبه ۶ اسفندماه

1393/12/06

ردیف

نام ماده اولیه

قیمت به ریال/ Source 1

قیمت به ریال/ Source 2

1

پلی اتیلن سبک فیلم 0075

 

49200 ریال

2

 پلی اتیلن سبک فیلم 0200

 

50200 ریال

3

پلی اتیلن سبک فیلم 0190

 

45800 ریال

4

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00

 

47700 ریال

5

 پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00

 

47200 ریال

6

پلی اتیلن سبک فیلم 2420H

 

46500 ریال

7

پلی اتیلن سبک فیلم 2420D

 

45600 ریال

8

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA

 

47700 ریال (امیرکبیر)

9

 پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3

  

10

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5

 

45300 ریال (مارون)

11

پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F

 

45500 ریال (ایلام)

12

پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500

  

13

 پلی اتیلن سنگین بادی 0035

 

ریال

14

پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110

 

44300 ریال

15

پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA

  

16

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518

  

17

پلی اتیلن سنگین بادی BL3

 

45000 ریال (جم)

18

 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA

  

19

پلی اتیلن سبک فیلم 0030

  

20

پلی استایرن معمولی 1540

  

21

پلی استایرن مقاوم 7240

  

22

پلی استایرن انبساطی 300

  

23

پلی استایرن انبساطی 200

  

24

بندر امام PVC-S65

  

25

PVC- S65 غدیر

  

26

پلی پروپیلن شیمیایی MR230C

  

27

پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L

  

28

پلی پروپیلن نساجی Z30S

  

29

پلی پروپیلن  C30S

  

30

پلی پروپیلن نساجی ZH510L

  

31

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821

  

32

ABS 0150

  

33

پلی استایرن انبساطی وارداتی

  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *